Protestantse Stichting Zorg Vakanties Protestantse Stichting Zorg Vakanties

De statuten van de Protestantse Stichting Zorg Vakanties zijn ingaande 7 oktober 2014 gewijzigd. De stichting werd opgericht op 8 augustus 2003.
De Stichting heeft ten doel, het financieel ondersteunen van vakanties voor gehandicapten en mindervermogenden.
De voor deze activiteit geworven middelen en de door deze activiteit gegenereerde opbrengsten worden besteed aan of blijven gereserveerd voor het vakantiewerk.
De Stichting dient het algemeen belang, en de Stichting heeft geen winstoogmerk.
Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:
- giften en donaties;
- subsidies en sponsorbijdragen;
- hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
- hetgeen verkregen wordt uit door de Stichting uitgeoefende activiteiten;
- hetgeen op andere wijze verkregen wordt.